Konkurransevilkår for kampanjen «Barndomsrett»

1. Kampanjeansvarlig

Kampanjen «Barndomsrett» arrangeres av Fjordland AS i samarbeid med Arne Brimi.

2. Om kampanjen og konkurransen

Konkurransen foregår på fjordland.no der man deltar ved å fylle ut et skjema med kontaktinfo, samt å fortelle om din barndoms yndlingsrett.

Kampanjen starter 21. september 2020 og varer til 1. desember 2020. Vinnerne trekkes 10. desember.

Markedsføring av og informasjon om kampanjen vil kunne finnes på Fjordlands nettside og sosiale medier-plattformer. I tillegg vil du kunne finne en kampanjefolder inne i våre retter laget i samarbeid med Arne Brimi; Grove middagskaker, Langtidskokt svinekjøtt, Lammelår og Karbonader med bacon. Produktene finnes i dagligvareforretninger i Norge der utvalget varierer fra butikk til butikk.

Vi tar forbehold om at det kan finnes kampanjefoldere i butikk etter at kampanjen er avsluttet. Det er dessverre ikke mulig å delta etter 1. desember.

3. Om valg av vinnere og premier

Det er totalt  21 premier. 1 hovedpremie og 20 ekstrapremier.

Hovedpremien er et betalt opphold for to personer på Brimi Fjellstugu en natt, samt middag på Arne Brimis Vianvang. Det blir valgt ut én vinner av hovedpremien. Dato for benyttelse av premien avtales med Fjordland og reisen til Lom må dekkes selv.

Når konkurranseperioden er over vil vinner av hovedpremien plukkes ut av Fjordland og Arne Brimi basert på beste historie.

I tillegg trekkes 20 vinnere som mottar et signert eksemplar av kokeboken «Julehøgtid» skrevet av Arne Brimi og Arne Hjeltnes.

Vinnerne plukkes ut 10. desember og publiseres på kampanjesiden. Vinnere vil bli kontaktet på e-posten de oppga i konkurranseskjemaet.

Av barndomsrettene som sendes inn vil Arne Brimi plukke ut noen som tilberedes og presenteres i et oppskriftshefte med innsendernes navn. Noen av rettene vil også bli livestreamet på Vianvang på et senere tidspunkt.

4. Gyldig deltagelse

Personer over 18 år kan delta i kampanjen, unntatt ansatte i Fjordland og deres familie.

For å delta i kampanjen må du registrere deg med fullt navn, gyldig e-postadresse og ditt svar på www.fjordland.no/barndomsrett. Din deltagelse er gyldig når du får en bekreftelse i skjemaet: "Meldingen er sendt".

5. Tvister og uenighet

Dersom det skulle foreligge tvister eller uenighet om kampanjevilkårene forbeholder Fjordland seg retten til å ta en skjønnsmessig avgjørelse basert på alle hensyn i saken. Det kan ikke i den anledning eller forøvrig på grunnlag av kampanjens gjennomføring, manglende utgivelse, eller andre forhold, rettes erstatningskrav gjeldende mot Fjordland. Fjordland forbeholder seg rett til uten varsel å foreta endringer i, eller tilføyelser til, vilkårene for kampanjen.

6. Personvernerklæring for kampanjen

Hvis du vinner konkurransen vil vi ta kontakt med deg på e-post for å be om den informasjonen vi trenger for å kunne gi deg premien du har vunnet. De personopplysningene vi ber om kan være navn, telefonnummer, adresse og andre opplysninger som kan være relevante for premien.

Ved å delta i konkurransen gir du ditt samtykke til at ditt navn kan publiseres i sammenheng med kampanjen; navn på vinnere vil publiseres på kampanjesiden, et knippe av barndomsrettene blir presentert i et oppskriftshefte med innsendernes navn og noen av rettene vil bli tilberedt på livestream.

Vi er ansvarlig for personopplysningene vi mottar i forbindelse med konkurransen. Med mindre du har gitt et klart og tydelig samtykke til noe annet vil vi kun bruke personopplysningene dine for å gjennomføre konkurransen. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre hvis ikke vi skulle være pålagt noe annet i henhold til lov, forskrift, myndighetsavgjørelse eller lignende. Hvis vi bruker et annet selskap til å hjelpe oss med å gjennomføre konkurransen vil det selskapet få tilgang til personopplysningene dine. De er i så fall vår databehandler, og kan ikke bruke opplysningene på annen måte enn slik som avtalt med oss.

Dersom du har gitt oss feil opplysninger eller opplysningene dine endres ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at vi får korrigert dette.

Du kan be om at vi sletter personopplysningene vi har registrert om deg med mindre fortsatt oppbevaring er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre konkurransen, vi trenger opplysningene for å kunne dokumentere at konkurransen er gjennomført, eller videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt, herunder etter regnskapsloven.

Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter.

Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig er Fjordland AS (org.nr. 936661386). Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med oss på e-post: personvern@fjordland.no

Facebook er ikke på noen måte involvert i konkurransen, hverken gjennom administrasjon, som sponsor, eller på noen annen måte.

Her finner du konkurransen: