Vi jobber for å kutte matsvinn

Fjordlandgruppen er med når over 100 bedrifter har tilsluttet seg «Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn» for å bidra til å nå halveringsmålet i Norge innen 2030.

Fjordland har tilsluttet seg Matvett

Matvett er mat- og serveringsbransjens selskap for å forebygge og redusere matsvinn og som samarbeider på vegne av bransjen med myndigheter og forskningsmiljøer. Selskapet eies av NHO Mat og Drikke, Dagligvare Leverandørenes forening (DLF), Dagligvarehandelens miljøforum, NHO Reiseliv og Virke. Målet med arbeidet er å gjøre det enklere for alle aktørene i bransjen å kaste mindre mat i tillegg til å bedre lønnsomheten for bedriftene, omdømmet til bransjen og for samfunnet vi lever i.

Samarbeidsavtale om redusert matsvinn

Myndighetene og en samlet matbransje inngikk juni 2017 en historisk samarbeidsavtale om redusert matsvinn. Målet med avtalen er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål.

Bransjeavtalen om matsvinn er signert av fem departementer og tolv bransjeorganisasjoner. Partene er enige om felles innsats og reduksjonsmål for matsvinn i hele verdikjeden, inkludert å legge til rette for- og bidra til at forbrukerne kaster mindre mat.

Alle virksomheter inviteres til å tilslutte seg avtalen via en tilslutningserklæring, og bidra til å nå målet gjennom tiltak i egen virksomhet og i samarbeid med andre. Klima og miljødepartementet har koordineringsansvaret for arbeidet, og vil sørge for felles rapportering av oppnådde resultater i 2020, 2025 og 2030.

Redusert matsvinn er et av fokusområdene i Fjordlands bærekraftstrategi. Fjordlandgruppen har tilsluttet seg «Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn» og hver enkelt bedrift målsetter reduksjon og rapporterer matsvinnet til Østfoldforskning.

«Redusert matsvinn er et av fokusområdene i Fjordlands bærekraftstrategi. »

Fjordlands tiltak som bidrar til redusert matsvinn

Produkter med for kort restholdbarhet kan ikke selges og doneres til veldedige organisasjoner via Matsentralen.

Fjordland har endret holdbarhetsmerkingen på en stor del av produktporteføljen fra «siste forbruksdag» til «best før». Dette medfører at vi er tydeligere på at produktene er trygge også etter holdbarhetstidens utløp.

Hvis produktet er merket med «best før» er det trygt å spise det etter holdbarhetstidens utløp og det er lov å selge det. Norsk dagligvarehandel har etablert en praksis der produkter som nærmer seg holdbarhetstidens utløp blir kraftig nedpriset slik at de blir solgt til forbrukerne og ikke kastet i butikken.

Fjordlands produkter merket best før, kan spises en ukes tid etter holdbarhetstidens utløp, men kvaliteten forringes noe.

Vi ønsker å tydeliggjøre dette også på produktene og på våre retter i serien Fjordland I SKÅL vil det på sidepanelet stå følgende tekst:

«Reduserer matsvinnet – Vi i Fjordland er opptatt av å redusere matsvinn. Derfor merker vi nå med BEST FØR. Det betyr at produktene trygt kan spises en ukes tid etter at holdbarhetstiden har utløpt, men smaken vil tape seg.»