Personværnerklæring for Fjordlands nyhetsbrev

1 Innledning

Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

2 Om medlemskapet ditt

Medlemskapet er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 18 år. Ved innmelding må du registrere deg med norsk mobilnummer (+47), gyldig e-post-adresse, navn og postnummer. Du er ansvarlig for at opplysninger du gir om deg selv er korrekte og oppdaterte.

For å bli medlem av Fjordlandklubben, må du godta disse medlemsvilkårene, samt å motta nyhetsbrev fra Fjordland jevnlig på e-post.

Som medlem av Fjordlandklubben vil du motta nyheter, tips og tilbud forbeholdt medlemmer. Fordelene medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre.

Ved å melde deg inn i Fjordlandklubben blir du bedt om å samtykke til å motta tilbud og annen markedsføring på e-post og SMS fra oss. Du kan når som helst bestemme at slik kommunikasjon skal opphøre for enten e-post eller SMS eller begge kanaler, ved å bruke avmeldingsfunksjon i e-posten/SMS-en fra oss eller ved å sende en e-post til personvern@fjordland.no.

Dersom du melder deg av å motta nyhetsbrev fra oss på e-post, regnes dette samtidig som en utmelding av Fjordlandklubben. Årsaken til det er at kommunikasjon med medlemmer er selve formålet til Fjordlandklubben. Kommunikasjon på SMS er ikke en forutsetning for å benytte seg av medlemsfordeler. Hvordan du melder deg av kommunikasjon på e-post og/eller SMS, vil komme tydelig frem av e-post og SMS du mottar fra oss, og avmelding vil gjelde for den enkelte kanal. 

3 Om personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og svar på undersøkelser.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er Fjordland AS Org nr. 936 661 386 som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

4 Hva slags opplysninger samler vi inn?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengig av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

Opplysninger du selv oppgir til oss
Når du registrerer deg som bruker hos oss, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, telefonnummer, postnummer og e-postadresse. 

Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre
Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler informasjon om:

Din enhet og internett-tilkobling: Vi registrerer informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleserversjon. Vi samler også informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.

Bruk av tjenestene: Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene, og hvilke funksjoner du har brukt på sidene våre. 

Informasjon om posisjon: Vi registrerer din geografiske posisjon når du bruker våre tjenester. 

Opplysninger vi får fra andre kilder
Vi mottar fra tid til annen informasjon fra andre kilder slik som partnere og annonsører. En annonsør kan eksempelvis gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse hos oss. Vi mottar også såkalt profileringsinformasjon som kan gi oss antakelser om hvilke demografiske grupper du tilhører og dine preferanser. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt
Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss. Bruk av informasjonskapsler er nærmere beskrevet her: https://www.fjordland.no/informasjonskapsel

5 Hva brukes opplysningene til?

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

For å kommunisere med deg
Din e-post, ditt mobilnummer eller lignende kontaktinformasjon kan benyttes til å sende deg tilbud eller annen målrettet kommunikasjon. Du vil i slike tilfeller gis muligheten til å endre dine samtykker.

For å levere og forbedre tjenestene våre
Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.

For å tilpasse tjenestene og å gi deg anbefalinger og relevant markedsføring
Vi ønsker å gi deg nyheter, tilbud og tips som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter du viser interesse for, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg. 

For å forbedre digital kommunikasjon og annonsering
Vi bruker dine personopplysninger for å forbedre vår annonsering. Ved å avgi samtykke godtar du målrettet annonsering gjennom programmatiske kjøp eller sosiale medier. Din persondata kan også benyttes til å finne kunder som ligner deg gjennom automatiske vurderinger. 

For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender
Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

For å forhindre misbruk av tjenestene våre
Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, utsendelse av spam, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov. 

6 Deling av opplysninger

Fjordland deler ikke dine personopplysninger med andre eksterne tredjeparter enn leverandører av våre IT systemer. Vi sikrer dine personopplysninger og rettigheter gjennom databehandleravtaler med disse leverandørene.

Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov, eksempelvis til offentlige myndigheter dersom det er mistanke om lovbrudd, eller ved innsynsbegjæringer. 

7 Administrering av personopplysninger

Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke de ved å endre disse i innstillingene eller kontakte oss på personvern@fjordland.no.

Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du ta kontakt med oss slik at vi kan rette opp i dette. 

Ved spørsmål vedrørende dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på e-post via personvern@fjordland.no.

8 Sletting av persondata

Du kan når som helst kontakte oss på e-post via personvern@fjordland.no dersom du ønsker å slette dine lagrede persondata. Vi vil også påse å slette din persondata dersom du ikke lenger har et aktivt kundeforhold til oss.

9 Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

10 Kontaktinformasjon

Har du spørsmål vedrørende Fjordlands personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss.

Vår kontaktinformasjon er:

Post: Fjordland AS v/Fjordlandklubben, Brynsengveien 10, Postboks 6259 Etterstad, N-0603 Oslo

E-post: personvern@fjordland.no

Web: Kontaktskjema