Dine reklamasjoner

Vi behandler dine opplysninger i henhold til vår personvernerklæring om forbrukerhenvendelser

Gjelder reklamasjonen funn av fremmedlegeme ber vi om bilde av både fremmedlegeme og emballasje der holdbarhetsdato fremkommer. Vi ber om at du tar vare på fremmedlegemet da vi kan be om innsendelse av dette til anlegg for nærmere undersøkelse.

Om produktet

*Vedlegg som filer og bilder får du mulighet til å ettersende så snart denne reklamasjonen har blitt sendt til oss. Kan gjøres direkte fra kvitteringsiden i neste steg.

Om deg