Bestrålt krydder

Alle næringsmiddelprodusenter er lovpålagt å produsere trygg mat. Les mer om krydder og bestråling under:

Bestrålt krydder

I krydder kan det finnes uønskede mikroorganismer (bakterier og sopp), som kommer fra primitive dyrknings- og innhøstningsmetoder. Den tryggest og beste metoden å drepe mikroorganismene på, er ifølge Mattilsynet, bestråling. Bestråling er kortbølgede stråler, såkalte «gammastråler» eller «ioniserende stråler» som ødelegger de uønskede mikroorganismene, men som bevarer krydderets sensoriske kvalitet. Dette er merkepliktig, og vi merker derfor bestrålt krydder i ingredienslistene på våre produkter med «bestrålt krydder».