Fårekjøtt med ekstra god smak

Norsk fårekjøtt er kjent for ekstra god smak og kvalitet. Når dyrene er på fjellbeite, får nemlig kjøttet spesielt god smak.

Hvorfor har norsk fårekjøtt ekstra god smak?

Vestlandsfylkene er den største regionen vår for fårekjøtt-produksjon. Rogaland er «vårt» fylke, og har den største produksjonen av sau og lam. Sauene beiter utendørs i sommerhalvåret, og dette setter preg på både smaken og kvaliteten på kjøttet. På utebeite spiser sausen primært gress, men også urter, knopper og kvist. Dette er med på å gi norsk fårekjøtt et kraftig og aromatisk preg.

«Sauene beiter utendørs i sommerhalvåret, og dette setter preg på både smaken og kvaliteten på kjøttet.»

Vi bruker råvarer med god kvalitet

Fjordland er opptatt av gode kvalitetsråvarer. Vi bruker kun kjøtt og fisk fra Norge. Vi etterstreber alltid å ha norske råvarer så lenge kvalitet, sesong og tilgjengelighet gjør det mulig.

Renskåret kjøtt gir mindre fett

Fårekjøtt inneholder ofte en del fett, men i Fjordlands produksjon bruker vi bare renskåret kjøtt. På denne måten sørger vi for en mindre fettmengde i fårekjøttet vi bruker i maten vår. 

Les om retten vår «Fårikål fra Vestlandet»: