Fjordlands produkter med nøkkelhull

I Fjordlands sortiment finner du flere nøkkelhullsprodukter som skal hjelpe deg med å gjøre gode valg.

Nøkkelhull

Helsedirektoratets nasjonale handlingsplan

I Fjordland arbeider vi kontinuerlig med Helsedirektoratets nasjonale handlingsplan for bedre kosthold. I handlingsplanen er det blant annet satt en målsetning om årlig økning av antall nøkkelhullsprodukter. Fjordland har flere nøkkelhullsprodukter i sitt sortiment.

Hva betyr nøkkelhullet?

Nøkkelhullet er en felles nordisk merkeordning for sunnere matvarer. Merkeordningen med nøkkelhull skal gjøre det enklere å velge sunnere matvarer. Kravene som stilles baseres på varer som inneholder mer grove kornsorter, fisk, bær, frukt, grønnsaker og mindre mettet fett, sukker og salt.

Les mer om nøkkelhullet på Helsedirektoratets egne sider