Grønnere Fjordland

Elleve Fjordlandmiddager er blitt grønnere og bedre. I snitt inneholder nå en hverdagsmiddag fra Fjordland 25 prosent grønnsaker.

Ferdigretter med bedre grønnsaker

Det har tidligere vært gjennomført et forskningsprosjekt kalt NorGrønnSousVide, som hadde som mål å utvikle ferdigretter med nye, flere og bedre norske grønnsaker. Resultatene fra prosjektet har gjort det mulig å øke kvaliteten og forbedre smaken på grønnsaker, som helsemyndighetene oppfordrer oss til å spise mer av. I første omgang har Fjordland økt og /eller forbedret grønnsakene i elleve av dagens middager.

– Grønnsakene har blitt fastere, fått enda friskere farge og ikke minst synes vi de er enda bedre på smak nå, forteller Øivind Fosvold, kokk i Fjordland og prosjektleder for forskningsprosjektet.

– Grønnsaker er ikke bare viktig med tanke på sunnhet og helse, grønnsaker er godt og gjør middagen spennende. Å øke grønnsaksmengden er også i tråd med oppfordring fra Helsemyndighetene om å spise mer grønt. I tillegg opplever vi økt fokus på helse i befolkningen og et ønske om å spise mer grønt, fortsetter Øivind Fosvold..

– Mange av middagene har fått rundt 20 prosent mer grønnsaker. Mengden kjøtt og fisk er akkurat som før, forsikrer han.

Om prosjektet NorGrønnSousVide:

Øivind Fosvold ledet prosjektet i tett samarbeid med seniorforsker Gunnar Bengtsson på matforskningsinstituttet Nofima. Bengtsson ledet selve forskningen. Forskningsprosjektet

har involvert alle ledd, fra leverandør av frø, til bonde og høsting av grønnsakene, og til slutt produksjon av ferdige retter.

Ved siden av Fjordland og Nofima deltok Fjordkjøkken, Findus Norge og NORGRO. Prosjektet ble finansiert av Forskningsrådet og med egeninnsats av de deltagende bedriftene.