Hva er galt med salt?

Hva er det som egentlig er så farlig med salt, og som gjør at mange av de som jobber med mat ønsker å redusere innholdet i sine produkter?

Salt illustrasjonsbilde

Vi trenger salt, men ikke for mye

Det som er litt rart med salt, er at det både er et næringsstoff vi trenger, men også et næringsstoff vi kan få for mye av. Slik vi nordmenn spiser i dag, er utfordringen at mange av oss får i seg for mye salt. Vi vet ikke eksakt hvor mye salt vi får i oss, men helsemyndighetene antar at det er omtrent dobbelt så mye som anbefalt[1].

Salt er blant annet viktig for at nerver og muskler skal virke. Så litt salt trenger vi. Men får vi i oss for mye kan blodtrykket vårt øke. Da øker også muligheten for å få hjerte- og karsykdommer. Salt, saltede og saltkonserverte matvarer kan også øke risikoen for å utvikle kreft i magesekken.

Derfor jobber vi, og mange andre, med å redusere innholdet av salt i produktene våre. Kunsten blir derfor å redusere innholdet av salt slik at saltinntaket går ned samtidig som vi bevarer den gode smaken på produktene.

Arbeid for å redusere saltinntaket

Norske helsemyndigheter har satt I gang et stort arbeid for å redusere saltinntaket I den norske befolkning. Dette er I tråd med WHO sitt arbeid med samme formål.

Saltpartnerskapet ble etablert høsten 2015, og er et forpliktende samarbeid mellom myndigheter, næringsmiddelbransjen og andre aktuelle aktører. Partnerskapet har utarbeidet en liste med felles mål for innhold av salt i ulike matvaregrupper. Målet er at saltinntaket til Ola Nordmann går ned med 15% innen 2018. Fjordland har valgt å være med i dette partnerskapet, fordi vi tar vårt ansvar.

Her kan du lese mer om Saltpartnerskapet: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/salt-og-saltpartnerskapet

 

[1] Helsedirektoratet: Strategi for reduksjon av saltinntaket i befolkningen