Fjordlandmiddagene lages på Jæren

Fjordkjøkken, som lager alle middagene våre, er plassert midt i matfylket Rogaland. Denne plasseringen er langt fra tilfeldig, og gir oss unik tilgang på gode råvarer, matfaglig kompetanse og teknologi.

Vi har laget middagene våre på Jæren siden vi startet opp i 1997.

Vi har laget middagene våre på Jæren siden vi startet opp i 1997. Det begynte med 5 middager. Nå står det nærmere 50 middager på Fjordland-menyen, og vi lager omtrent 11 millioner middager årlig.

Rogaland kan i sannhet kalles et skikkelig matfylke. Her er landets største landbruksproduksjon, en stor kjøtt- og meieriindustri og ikke minst fiskerinæring. Det store matfaglige miljøet er med på å stimulere innovasjon, forskning og utvikling. Gastronomisk Institutt, Fagforum for mat og drikke og Norconserv er bare noen av alle de spennende aktørene i regionen, som Fjordkjøkken nyter godt av å være i nærheten av.