Vinn matboks fra BLAFRE – Konkurransevilkår

1. Kampanjeansvarlig

Kampanjen og konkurransen arrangeres av Fjordland AS i samarbeid med BLAFRE.

2. Om kampanjen og konkurransen

Konkurransen foregår på fjordland.no der man deltar ved å fylle ut et skjema med kontaktinfo, samt å svare på ønsket ny smak av Fjordland Mini Havrelunsj.

Konkurransen gjelder uke 32 til og med uke 34 2021. Vinnerne trekkes i uke 35 og navn publiseres på kampanjesiden.

Markedsføring av og informasjon om kampanjen vil kunne finnes på Fjordlands nettside, i nyhetsbrev og sosiale medier-plattformer.

3. Om valg av vinnere og premier

Det er totalt 10 vinnere som får hver sin matboks fra BLAFRE til en verdi av 179 kroner.

Vinnerne trekkes etter endt kampanjperiode og deres navn publiseres på kampanjesiden.

Vinnere vil bli kontaktet på e-posten de oppga i konkurranseskjemaet.

4. Gyldig deltagelse

Personer over 18 år kan delta i kampanjen, unntatt ansatte i Fjordland og deres familie.

For å delta i kampanjen må du registrere deg med fullt navn, gyldig e-postadresse og ditt svar på konkurransesiden. Din deltagelse er gyldig når du får en bekreftelse i skjemaet: "Meldingen er sendt".

5. Tvister og uenighet

Dersom det skulle foreligge tvister eller uenighet om kampanjevilkårene forbeholder Fjordland seg retten til å ta en skjønnsmessig avgjørelse basert på alle hensyn i saken. Det kan ikke i den anledning eller forøvrig på grunnlag av kampanjens gjennomføring, manglende utgivelse, eller andre forhold, rettes erstatningskrav gjeldende mot Fjordland. Fjordland forbeholder seg rett til uten varsel å foreta endringer i, eller tilføyelser til, vilkårene for kampanjen.

6. Personvernerklæring for kampanjen

Hvis du vinner konkurransen vil vi ta kontakt med deg på e-post for å be om den informasjonen vi trenger for å kunne gi deg premien du har vunnet. De personopplysningene vi ber om kan være navn, telefonnummer, adresse og andre opplysninger som kan være relevante for å sende deg premien.

Ved å delta i konkurransen gir du ditt samtykke til at ditt navn kan publiseres i sammenheng med kampanjen; navn på vinnere vil publiseres på kampanjesiden.

Vi er ansvarlig for personopplysningene vi mottar i forbindelse med konkurransen. Med mindre du har gitt et klart og tydelig samtykke til noe annet vil vi kun bruke personopplysningene dine for å gjennomføre konkurransen. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre hvis ikke vi skulle være pålagt noe annet i henhold til lov, forskrift, myndighetsavgjørelse eller lignende. Hvis vi bruker et annet selskap til å hjelpe oss med å gjennomføre konkurransen vil det selskapet få tilgang til personopplysningene dine. De er i så fall vår databehandler, og kan ikke bruke opplysningene på annen måte enn slik som avtalt med oss.

Dersom du har gitt oss feil opplysninger eller opplysningene dine endres ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at vi får korrigert dette.

Du kan be om at vi sletter personopplysningene vi har registrert om deg med mindre fortsatt oppbevaring er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre konkurransen, vi trenger opplysningene for å kunne dokumentere at konkurransen er gjennomført, eller videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt, herunder etter regnskapsloven.

Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter.

Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig er Fjordland AS (org.nr. 936661386). Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med oss på e-post: personvern@fjordland.no

Facebook er ikke på noen måte involvert i konkurransen, hverken gjennom administrasjon, som sponsor, eller på noen annen måte.

Her finner du konkurransen: