Bærekraft

Vi er opptatt av å skape verdier på en positiv og ansvarlig måte. Emballasje, ernæring og matsvinn er tre hovedområder vi har spesielt fokus på.

Vi i Fjordland er opptatt av å skape verdier på en positiv og ansvarlig måte gjennom norsk produksjon med primært norske råvarer.

Produktene våre skal være attraktive og trygge. I produktutviklings- og forbedringsarbeidet vårt er bærekraft derfor en sentral del av valgene vi tar, og vi har valgt å ha spesielt fokus på tre utvalgte områder; emballasje, ernæring og matsvinn.