Bærekraft

Vi er opptatt av å skape verdier på en positiv og ansvarlig måte. Ernæring, kvalitet og gode råvarer er blant det aller viktigste når vi utvikler nye produkter. Vi følger ernæringsmyndighetenes råd og anbefalinger samtidig som vi lytter til forbrukerne.

Fjordland er en stor leverandør av hverdagsmat og vi anser det som et samfunnsansvar at denne maten er så sunn som mulig. 

Næringsorganisasjonene, dagligvarebransjen og produsentene av mat og drikke har i flere år samarbeidet med helsemyndighetene om å gjøre dagligvarer sunnere. Vi har signert intensjonsavtalen for sunnere mat der vi har satt oss felles mål for å redusere sukker, salt og mettet fett i mat og drikke.  

Vi gir forbrukerne muligheten til å spise variert, fordi vi har et stort utvalg ferdigretter. Vi tilstreber å nå Nøkkelhullskriteriene der det er mulig på våre middager. Dette vil si mye grønnsaker, lite salt og fett. 

For å gjøre det lettere å ta gode valg, jobber vi mye med merkingen på produktene. Den fremhever de relevante og viktigste produktegenskapene i produktet. 

Trygg mat

Vi forventer alle at maten vi spiser er trygg og ikke inneholder bakterier som kan gi opphav til sykdom. Dette er en hovedprioritet for all mat Fjordland leverer. Alle produktene våre følges fortløpende opp i produksjon med kvalitetskontroller og analyser. 

Produktene skal ikke inneholde fremmedlegemer. Det er derfor en kontinuerlig kontroll av råvarer og produksjon for å hindre at fremmedlegemer kommer i produktene. 

Bein forekommer naturlig i fisk, kjøtt og kylling. Vårt mål er at alt av bein skal fjernes. Det finnes imidlertid ikke teknisk utstyr som kan garantere at alt av bein er fjernet. Det kan dermed en sjelden gang forekomme bein i våre middager. Vi jobber hele tiden med å bli bedre på dette. 

Ansvarlig forbruk og produksjon

Fjordland har et ansvar for at våre produkter produseres på en skånsom måte for miljøet og omgivelsene. Alle produksjonsanleggene tilfredsstiller miljøkrav som settes av myndigheter og kunder.  

Vi bruker alltid norsk melk, kjøtt og fisk, og øvrige norske råvarer så langt de norske dyrkningssesongene tillater det.  Vi er veldig stolte av å bruke flere spesialitetsråvarer i produktene våre som for eksempel bygg fra Sjåk. I produktene våre tilstreber vi å bruke så få tilsetningsstoffer som mulig. I Fjordlands Sous Vide serie er det ikke behov for konserveringsmidler fordi produksjonsprosessen gir god holdbarhet til produktene. Alle Fjordlands produkter er fri for palmeolje. 

Vårt mål er at avfall og utslipp skal være så lave som overhodet mulig og vi ser hele tide på alternative måter å utnytte det som genereres av utslipp og avfall i produksjonen. Riktige porsjons- og pakningsstørrelser reduserer matsvinnet i forbrukermarkedet. For å lette kildesorteringen er all vår emballasje merket slik at den kan gjenvinnes. Vi bruker gjenvunnet materiale der det er lov og mulig. Feilproduksjoner omsettes om det er mulig. Overskudd av varer gis bort til veldedige organisasjoner. Spiselig matavfall går til dyrefôr.