Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.

Loven pålegger større virksomheter, som Fjordland, å gjennomføre tiltak knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Tiltakene gjelder så vel egen virksomhet som leverandører, og er av tre slag: 

  1. Vi skal gjennomføre «aktsomhetsvurderinger». Det betyr at vi kartlegger og vurderer virksomheten vår opp imot negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Dersom vi finner slik negativ påvirkning, skal vi forebygge, redusere eller stanse den negative påvirkningen.
  2. Vi skal publisere en årlig «redegjørelse» for dette arbeidet. Det skal skje innen 30. juni hvert år, første gang i 2023.
  3. Vi skal svare på spørsmål fra «allmennheten» om aktsomhetsvurderingene vi har gjort.
     

Aktsomhetsvurdering for 2022 (PDF)

Aktsomhetsvurdering for 2023 (PDF)

Retningslinjer for leverandører og andre forretningspartnere (PDF)

Les mer om våre satsingsområder innenfor bærekraft: