Skal Fjordland fjerne carbon black i sin emballasje?

Carbon black gir en god svart farge på emballasje, som hindrer oksidasjon av våre produkter, men fargen gjør også at den ikke sorteres ut riktig på gjenvinningsstasjoner. Derfor vil vi i løpet av 2021 ha erstattet all carbon black.

Ved utvikling av ny emballasje prøver Fjordland å velge materialer som i størst mulig grad kan gjenvinnes. Men det viktigste er å ta vare på matens kvalitet og gi produktet lengre holdbarhet slik at det ikke kastes, da matsvinn er et stort miljøproblem.

Les mer om hvordan Fjordland jobber for å redusere matsvinn.

Hva er oksidasjon?

Mange av produktene våre trenger lysbarriere for å unngå oksidasjon. Oksidasjon er en kjemisk reaksjon mellom oksygen og fett i mat, som endrer egenskapene i fettet og gjør at maten smaker «harskt». Det er ikke farlig å spise oksidert mat, men man ønsker å unngå det for å opprettholde best mulig smak og kvalitet på produktet.

Oksidasjon kan også oppstå via lys, såkalt lysoksidasjon, hvis man for eksempel benytter gjennomsiktig emballasje. Svart farge fra carbon black på emballasjen, har vært en god løsning for å hindre oksidasjon.

Hva er Carbon black?

Carbon black er et produkt fra råolje som har egenskaper som brukes på flere områder, blant annet som farge i plast. Det gir en svært jevn og god svart farge, som utgjør en bra lysbarriere i emballasje.

Ulempen er at det er vanskelig å sortere plast som er farget med carbon black. Sorteringsmaskinene som benyttes bruker refleksjon av lys for å se hvilket materiale plasten er laget av. Carbon black gjør at lyset ikke reflekteres, derfor vil ikke plasten detekteres og sorteres. Den går derfor til forbrenning i stedet for til gjenvinning.

Hvorfor jobber Fjordland med å erstatte Carbon black?

Våre plastbeger og skåler som er sorte og farget med carbon black, går ikke til gjenvinning. Vi ønsker at vår emballasje kan gjenvinnes, derfor jobber vi med å endre emballasjen der det er mulig, samtidig som vi opprettholder beskyttelse av maten. Det er et omfattende arbeid og tar tid å gjennomføre.

Hva har blitt gjort til nå?

For å fjerne carbon black, jobbes det med å endre fargen på våre skåler og begre, slik at disse enklere kan sorteres ut for resirkulering. Dette har vi allerede gjort på flere varianter.

I februar 2020 relanserte vi serien Fjordland I SKÅL og gjorde flere miljøtiltak. Selve skålene ble gjort grå, slik at de kan sorteres ut og gjenvinnes. Det gir 52 tonn plast i året til gjenvinning. Samtidig fjernet vi engangsgaffelen, og reduserte plastforbruket med hele 13 tonn årlig! Produktene fikk også «best før»-merking for å tydeliggjøre at de trygt kan spises en ukes tid etter påstemplet dato, selv om smaken kan tape seg noe.

KOS-puddingene våre; sjokoladepudding, karamellpudding og Crème Brûlée kom i sorte begre frem til 2021. Vi tok vekk fargestoffet carbon black og endret fargen til mørk brun. På den måten kan nå 38 tonn plast, som tidligere ble brent, gjenvinnes!

Her kan du lese mer om resirkulering og gjenbruk av plast.