Hvordan jobber Fjordland med å ta bort engangsplast?

Plastartikler til engangsbruk har blitt et stort forsøplingsproblem, og vi i Fjordland tar grep for å redusere mengden plast. Vi har fjernet engangsbestikk på noen produkter, mens for andre vil bestikket erstattes med annet materiale.

Forbud mot engangsplast

Det er et stort problem når plast ikke håndteres riktig og havner i naturen. For å redusere plastforsøplingen ble det vedtatt at det er forbudt med engangs plastartikler fra 3. juli 2021.

Denne datoen må produsenter og importører av engangsplast forholde seg til, mens Fjordland og andre kunder får lov til å bruke opp det som allerede er bestilt av slike produkter. Dette er mer bærekraftig enn å kaste det som allerede er produsert av engangsartikler, slik som plastbestikk som vi da har på våre anlegg.

Dette forbudet gjør at vi må ta noen grep med våre produkter for å redusere mengden plast, og noen tiltak har vi allerede gjennomført. Dette er i tråd med «Plastløftet» som Fjordland har signert som omhandler å designe emballasje for gjenvinning, unngå unødvendig bruk av plast og øke bruken av resirkulert plast.

Hvor har det blitt av bestikket i skålrettene?

I februar 2020 relanserte vi serien Fjordland i skål. Da fjernet vi plastgaffelen fra produktene, som gjør at vi reduserer årlig plastforbruk med hele 13 tonn. Når man skal varme mat har de fleste tilgang til bestikk, og vi vurderte derfor at det var et godt tiltak å ta bort engangsbestikket.

Ved relanseringen endret vi også fargen på selve skålen ved å fjerne carbon black, slik at skålene enklere kan sorteres ut og resirkuleres. I tillegg endret vi også merking til «Best før», for å tydeliggjøre at rettene trygt kan spises en ukes tid etter at holdbarhetstiden har utløpt. Dette er med på å redusere matsvinn, og den eneste ulempen er at smaken kan tape seg.

Hvordan skal Fjordland erstatte plastbestikk på øvrige produkter?

Våre produkter har som mål å forenkle hverdagen til folk, og mange av disse spises kalde og på farten. Dette gjelder for eksempel grøtlunsj, BOX salat og LIBERTÉ yoghurt i singelbeger. På disse produktene er det behov for bestikk, men det blir utarbeidet andre løsninger for å erstatte plast.

Skje i bambus

Lik flere leverandører skal vi over til å benytte en bambusskje til våre grøtlunsjer. Bambus er et fornybart materiale og brytes raskere ned i naturen, og bidrar ikke til spredning av mikroplast dersom den ved et uhell skulle havne utenfor søppelspannet. Av løsningene som er tilgjengelig per nå, mener vi dette er den beste.

Etter at man har brukt opp plastskjeene som allerede finnes på anleggene, vil det i en mellomfase benyttes en mindre skje i tre inntil bambuskjeene er på plass. Leverandøren på bambusskje jobber for at denne mellomfasen skal være kortest mulig. Det kan hende vi ikke har riktig løsning på plass før i oktober.

«Spork» av vokset bjørk

Til salatene i serien Fjordland BOX vil vi bruke en «spork», en kombinasjon av skje og gaffel («spoon» og «fork» på engelsk) av vokset bjørk. Den gir god spisefølelse og er robust nok til å kunne røre i kalde retter. Den vil være på plass i løpet av 2021.