Er emballasjen til Fjordland bærekraftig?

Klimaavtrykket fra mat er større enn klimaavtrykket fra emballasje, det er derfor bærekraftig og svært viktig å ivareta matens kvalitet og forlenge holdbarheten på den. Det er emballasjens viktigste oppgave.

For å sikre trygg mat, er det strenge krav for matemballasje. Så langt det er mulig, skal emballasjen vi bruker skal være mulig å gjenvinne. Samtidig jobber vi kontinuerlig med å forbedre og redusere mengde emballasje på produktene våre.

Bidrar til mindre matsvinn

Vi ønsker å bruke minst mulig emballasje, men samtidig nok til at den gjør jobben sin. Emballasjen har som hovedoppgave å beskytte produktet frem til forbruker. Det reduserer svinn, og dermed kan emballasjen regnes som bærekraftig i forhold til oppgaven den utfører.

Det varierer i hvilken grad emballasjen i seg selv er bærekraftig, den utgjør mellom 1-20 % av matvarens klimaavtrykk, men mesteparten kommer fra selve maten og produksjonen av den. Det er derfor langt viktigere å unngå å kaste mat enn å redusere på emballasjen.

Vi arbeider for å redusere matsvinn, les mer om dette her.

Plastemballasje til mat

Plastemballasje i seg selv er ikke bærekraftig. For å produsere 1 kg ny plast, brukes omtrent 2 kg olje. Det kreves mye mindre om man kan bruke brukt plast som råstoff for nye produkter. Det kreves i så fall at råstoffet er rent og av samme type plast for å få en kvalitet som lar seg bruke.

På grunn av kravene til hygiene og produksjonsprosesser, må det brukes såkalt jomfruelige råvarer til emballasje til matvarer. Gjenvunnet plast, som har gått gjennom avfallshåndtering, kan inneholde forurensninger som gjør det lite egnet til produksjon av matemballasje.

Ett unntak er plastdrikkeflasker, der man har tilstrekkelig kontroll over avfallsstrømmen og samler inn brukte flasker på butikkleddet gjennom panteordningen. Denne plasten brukes som råstoff til nye flasker eller andre produkter.

Her kan du lese mer om plasten vi bruker.

Emballasje til gjenvinning

Emballasje som kan gjenbrukes, altså brukes på nytt uten endring, er mest bærekraftig. Transportpaller er et eksempel på det. Mye emballasje er ikke egnet for direkte gjenbruk, men kan inngå som råmateriale for nye emballasjeprodukter.

Fjordlands fiberemballasje, kartong og bølgepapp, går til gjenvinning og blir brukt som råmateriale i nye fiberprodukter. En del av plastemballasjen kan sorteres og utvinnes som råstoff til nye plastprodukter. Det som ikke kan brukes som nytt råstoff går til forbrenning, altså energigjenvinning.

Les mer om hvordan du resirkulerer emballasjen.

I Norge og EU jobbes det bevisst med å øke andelen emballasje som kan gjenvinnes. For å få til det, kreves en godt organisert infrastruktur der alle ledd i kjeden jobber sammen, fra produksjon av nye produkter til gjenvinning av avfallet. I mange land er det ikke tilstrekkelig infrastruktur for å håndtere alt avfallet, og det blir liggende i naturen som forurensning. Fremover må vi alle bidra med dette, også som forbrukere.