Hvordan jobber Fjordland med emballasje og bærekraft?

Emballasjen vi benytter oss av skal først og fremst beskytte maten frem til forbruker. Det skal benyttes så lite som mulig, samtidig som den skal være praktisk og informativ. Og aller helst skal den også kunne gjenvinnes.

Arbeidet med å finne de optimale løsningene på emballasje er tidkrevende og komplekst, fordi det er flere hensyn som skal ivaretas. Det aller viktigste er at emballasjen, sammen med oppbevaring i riktig temperatur, skal holde produktet trygt fra produksjon frem til forbruker. Samtidig har vi fokus på mengde og type emballasje. Vi er opptatt av at emballasjen vi benytter i størst mulig grad skal kunne gjenvinnes.

Hva gjør Fjordland for å redusere mengden emballasje?

Vi har alltid hatt fokus på hvordan vi kan bruke minst mulig emballasje, og samtidig sørge for at alle hensyn i verdikjeden er ivaretatt, slik at både produkt og pris blir best mulig. Vi vurderer jevnlig hvilke tiltak som kan gjøres for å forbedre oss på dette området, og ved utvikling av nye produkter forsøker vi alltid å få til best mulig løsning med en gang.

Les artikkelen «Hvorfor har Fjordlands produkter så mye emballasje?»

Plast gjør en bærekraftig jobb

Plast er ikke bærekraftig i seg selv, men er svært godt egnet til å ta vare på mat slik at vi motarbeider matsvinn, som er et stort miljøproblem. Det stilles veldig strenge krav til plasten vi bruker, og den skal tåle produksjonen og oppvarmingen som kreves for våre produkter. Det er ekstra strenge krav og sertifikater for materialer som skal være i kontakt med mat. Per nå er det ingen andre materialer som egner seg bedre, derfor er vi opptatt av å behandle plasten riktig, og ikke bruke mer av den enn vi må. Det største problemet med plast er om den havner i naturen, det er vårt ansvar som forbrukere å forhindre det. Plast er en ressurs som vi alle bør bidra til at resirkuleres og brukes til nye produkter.

Plastløftet

Grønt Punkt Norge har lansert Plastløftet, «et løfte som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi». Fjordland er en av bedriftene som har undertegnet Plastløftet. Dermed har vi forpliktet oss til å designe emballasje for gjenvinning, unngå unødvendig bruk av plast og øke bruken av resirkulert plast.

Plastløftet
Fjordland har tatt Plastløftet.

Engangsartikler i plast fjernes eller erstattes

Plast er kilde til forsøpling av naturen. Derfor ble det vedtatt forbud mot en rekke engangsartikler 3. juli 2021. Dette gjelder blant annet engangsbestikk. Fjordland har derfor fjernet engangsbestikk fra noen produkter, og jobber med erstatninger for andre. Les mer om dette arbeidet her.

Tiltak som er gjennomført:

2019: Nytt, forminsket beger til rømmegrøt, reduserer plastforbruket med ca. 3 tonn pr år.

2019: Bedre palleutnyttelse for yoghurt; sparer 1000 paller pr år, som tilsvarer 15 store semitrailere.

2020: Fjernet plastgaffel på skålrettene, sparer 13 tonn plast i året.

2020: Fjernet carbon black på skålretter og endret fargen til sølvgrå: 52 tonn plast sorteres riktig og kan å gå til gjenvinning.

2021: Vi tok vekk carbon black fra KOS porsjonsbegre og endret fargen til mørk brun. På den måten kan nå 38 tonn plast, som tidligere ble brent, gjenvinnes!

Vi jobber videre med flere tiltak. Under finner du flere artikler om hvordan vi jobber med emballasje.