Hvorfor bruker Fjordland plastemballasje?

Plast har fått et dårlig rykte, men gjør faktisk en god jobb for å ivareta matens kvalitet og forlenge holdbarheten. Her forklarer vi hvorfor vi benytter plast og hvorfor det ikke er enkelt å bytte til annet materiale.

Hvorfor brukes plastemballasje til mat?

Plast er et materiale som kan tilpasses de enkelte produktene og produksjonsprosessene maten gjennomgår. For eksempel trenger fuktige produkter en barriere som holder på fuktigheten, slik at det ikke trekker inn i emballasjematerialene. Fiber vil i så måte ikke egne seg i direkte kontakt med våre produkter.

Ulike produkter trenger også ulike barrieregenskaper mot gasser, som oksygen og CO2. Dette kan skreddersys i plastproduktene og dermed bidra til å øke holdbarheten og redusere matsvinnet.

Om maten pakkes i et beger, må man kunne sveise på en overfilm for å få det tett. Hittil har det vært vanskelig å få til på fibermaterialer.

Sous vide er en matlagingsmetode vi benytter på flere av våre produkter der maten pakkes i lufttette plastposer, varmebehandles forsiktig og avkjøles raskt. Dette sikrer god holdbarhet uten bruk av konserveringsmidler, samtidig som smak og næringsstoffer bevares.

Kan vi bytte ut plasten?

For å bytte ut plasten er det et poeng å bytte til noe bedre, men det er ikke gitt at andre materialer har bedre klimaavtrykk enn plast. Det avhenger blant annet av produksjonsprosesser og i hvilken grad emballasjen kan brukes flere ganger. Det jobbes iherdig med å finne andre bærekraftige materialer som kan egne seg. Et eksempel er engangsbestikk, hvor plasten blir erstattet av tre eller fiber.

Det jobbes også med å finne frem til plasttyper som lar seg bryte helt ned i naturen, men det viktigste må uansett være å unngå at den havner der. Plasten har fått et dårlig rykte fordi den har blitt et forsøplingsproblem.

Bruker Fjordland resirkulert plast?

Emballasjens viktigste jobb er å beskytte produktet frem til det blir spist av forbruker.

Det er i dag veldig strenge krav til hygiene og produksjonsprosesser, som gjør at det kun kan brukes såkalt jomfruelige råvarer til emballasje til matvarer. Gjenvunnet plast, som har gått gjennom avfallshåndtering, kan inneholde forurensninger som gjør det lite egnet til produksjon av matemballasje. Foreløpig brukes ikke resirkulert plast i emballasjen vår, fordi det er lite tilgjengelig for den type emballasje vi er avhengig av.

Les mer om resirkulering av plast og hvordan du skal vaske plastavfallet.

Er plasten fra fornybart råstoff?

Fjordland har foreløpig ikke fornybart råstoff i plasten. Fornybart råstoff er plantebasert, og man lager samme plasttyper som fra olje. Det finnes en del plastprodukter fra slikt råstoff, men det er foreløpig begrenset tilgang.

Vi har tatt Plastløftet

Plastløftet er et tiltak lansert av Grønt Punkt Norge med et mål om å bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Bedrifter som produserer emballerte varer kan ta Plastløftet, slik vi i Fjordland har gjort. Ved å undertegne Plastløftet forplikter vi oss til å øke bruken av resirkulert plast, redusere unødvendig bruk av plast og designe emballasje for gjenvinning.

Plastløftet
Fjordland har tatt Plastløftet.