Hvorfor har Fjordlands produkter så mye emballasje?

Noen mener at vi bruker for mye emballasje på produktene våre. Det er en balansegang der vi jobber for å bruke den mengden som kreves for å beskytte produktene og gi informasjon om dem, men ikke mer enn nødvendig.

Vi prøver å bruke så lite emballasje som vi kan, men som likevel er tilstrekkelig til å utføre alle oppgavene til emballasjen. Det viktigste er å bevare kvaliteten helt frem til forbruker, uten at det oppstår matsvinn. Samtidig må emballasjen inneholde lovpålagt informasjon og kunne fungere i transportledd og i butikkhyllene. Det er også viktig at den fungerer godt i produksjonsleddet.

Kan dere ikke bruke mindre emballasje?

Vi prøver hele tiden å optimalisere emballasjen, bruke minst mulig og samtidig sørge for at den tilfredsstiller alle krav som stilles gjennom verdikjeden.

Med tanke på klimaet er det langt verre å kaste mat enn å kaste emballasje. Avhengig av hva slags produkt vi snakker om utgjør emballasjen bare 1-20 % av et matprodukts klimaavtrykk (Kilde: Østfoldforskning).

Les mer om vårt arbeid for å redusere matsvinn.

Hva gjør dere for å redusere mengden emballasje?

Fjordland har alltid hatt fokus på hvordan vi kan bruke minst mulig emballasje og samtidig sørge for at alle hensyn i verdikjeden er ivaretatt slik at produkt og pris blir best mulig. Vi vurderer jevnlig mulighetene for å redusere mengden emballasje. På nye produkter forsøker vi alltid å få til best mulig løsning med en gang.

Vi må bruke emballasje for å beskytte produktene, men jobber for at emballasjen vi benytter kan resirkuleres i størst mulig grad.

Må dere bruke både papp og papir på yoghurtbegrene til Yoplait?

Begrene som inneholder yoghurt, er tilpasset for å tåle fuktighet og beskytte produktet. Hvert beger av Yoplait Double 0% tilsvarer én porsjonsstørrelse. For å kunne trykke på informasjon er det et papiromslag rundt plastbegrene. Det jobbes med å få til trykk på plast av samme materiale som begeret.

Det er for liten plass på de enkelte begrene til all informasjonen som må med, derfor benyttes pappomslaget. Omslaget gir også fysisk beskyttelse til begrene under transport, slik at disse ikke blir skadet.

Emballasjen kan resirkuleres. Begrene sorteres som plast, mens pappomslaget og oblatet («lokket» som man river av begeret), sorteres som papir.

Kan dere ikke bruke mindre plast?

Plast er et godt produkt til emballasje som skal beskytte mat. Vi vurderer hele tiden hvordan vi kan bruke minst mulig plast, samtidig er det viktig at plasten lar seg gjenvinne. Her kan du lese mer om hvorfor vi benytter plastemballasje.

Kan dere ikke bruke andre materialer enn plast?

Vi bruker andre materialer der det er mulig og fornuftig, men skal man bytte ut plasten må det byttes med noe bedre. Slik produktene våre er, er det foreløpig ikke noen alternativer til plast som tåler fuktighet over tid. Det er heller ikke andre alternativer til den produksjonsprosessen som brukes.

Hvorfor bruker dere så mye plast?

Fjordlands produkter er fuktige, og må ha emballasje som tåler fuktighet både under produksjon og under oppbevaring. Plast er det eneste materiale som i dag ivaretar produktenes kvalitet gjennom hele verdikjeden. Foreløpig har vi ikke andre alternativer som er godt nok til å erstatte plasten. Men hvis vi som forbruker rengjør skålene og sorterer riktig, øker vi mulighetene for at plasten kan gjenvinnes og bli brukt til andre produkter. Les mer om resirkulering og gjenvinning her.

Hva gjør dere for å redusere plastforbruket?

Vi reduserer mengden plast der vi kan. Blant annet reduserte vi størrelsen på begrene til rømmegrøt 800 g, fordi vi hadde litt stort luftrom over grøten. Slike endringer i produktene kan medføre redusert plastforbruk, men det viktigste er å designe nye produkter slik at plastmengde og øvrig emballasjemengde blir lavest mulig uten at det går ut over emballasjens oppgave.

I 2020 fjernet vi plastgaffelen fra serien Fjordland i skål, som gjør at vi reduserer årlig plastforbruk med hele 13 tonn. Vi jobber videre med å erstatte engangs plastbestikk i våre produkter.

Fjordland har undertegnet Plastløftet som forplikter oss til å redusere unødvendig bruk av plast, designe emballasje for gjenvinning samt å øke bruken av resirkulert plast.

Plastløftet
Fjordland har tatt Plastløftet.