Resirkulering og gjenbruk av plast

Plast er et nyttig materiell, som blant annet er godt egnet for å sikre trygge matvarer. Den største utfordringen med plast er om den havner i naturen, derfor er det viktig å resirkulere plasten.

Brukt plast er en verdifull råvare dersom den kan resirkuleres i nye produkter. Det er derfor viktig at plastemballasjen sorteres riktig i avfallssystemene, slik at den ikke havner i naturen, men går til gjenvinning. Vi har i Norge gode innsamlingssystemer for dette, og det jobbes med å forbedre dem ytterligere.

Må plasten vaskes?

Jo renere plasten er, jo større verdi har det som handelsvare. Matrester vil forurense plasten og gi den dårligere kvalitet som ny råvare. Derfor må vi skylle av matrestene, eller tørke det bort med kjøkkenpapir. Det kan være igjen et tynt fettlag, men dersom det er matrester som er vanskelig å fjerne med kost og lunket vann, skal plasten sorteres som restavfall.

Les mer om hvordan emballasjen skal sorteres og resirkuleres.

skylle plast
Plasten bør være så ren som mulig før den kastes i plastavfallet.

Blir plasten gjenvunnet?

Der man har kontroll på returstrømmen, slik som på panteflasker, som går direkte fra butikken til et resirkuleringsanlegg, kan man bruke plasten på nytt til flasker. I mange flasker inngår en viss andel resirkulert plast, og man har nå greid å lage flasker av utelukkende resirkulert materiale som er i salg i Norge.

Fordelen med returstrømmen til panteflasker er at den består av én type plastmateriale. Plast kan utformes for ulike bruksområder og dermed gis egenskaper og funksjoner som er spesielt tilpasset produktene. Plast som brukes til mat, kan bestå av forskjellige typer plastmaterialer og ofte er det flere plasttyper i samme produkt. Derfor blir de også vanskeligere å gjenvinne som rene fraksjoner, og det blir mer begrenset hva man kan bruke den resirkulerte plasten til.

Hvordan resirkuleres matemballasje av plast?

Plasten vi sorterer og kaster er altså en viktig råvare som skal utvinnes på nytt. Derfor er det viktig at vi sorterer riktig, og det er kommunene som har ansvar for innsamling av avfall fra husholdningene. Det er de som bestemmer hvordan avfallet skal sorteres lokalt. Derfor varierer reglene en del fra sted til sted. Noen sorterer plast i egne dunker, andre steder legges plasten i restavfallet og blir sortert ut på avfallsanlegget. Som forbruker må vi følge kommunens regler, og som leverandør er det viktig at vi merker emballasjen tydelig med hva som skal hvor.

Kan man bruke resirkulert plast til matvarer?

Det er strenge krav til hygiene og produksjonsprosesser, som gjør at det brukes nye, såkalt «virgin» eller jomfruelige, råvarer til emballasje til matvarer. Gjenvunnet plast, som har gått gjennom avfallshåndtering, kan inneholde forurensninger som gjør det lite egnet til produksjon av matemballasje. Det kan brukes resirkulert plast i et eget sjikt som ikke vender mot maten, men den type emballasje vi er avhengig av er lite tilgjengelig på markedet.

Bruker Fjordland resirkulert plast?

Emballasjens viktigste jobb er å sikre trygge matvarer fra produksjon til forbruker. Plast er godt egnet til dette og er med å redusere mengden matsvinn, som har et større klimaavtrykk enn emballasjen selv. Her kan du lese mer om hvorfor Fjordland bruker plastemballasje.

Med bakgrunn i de strenge kravene til plast som brukes til matemballasje, har sjeldent den resirkulerte plasten de egenskapene som trengs. Derfor brukes ikke resirkulert plast i emballasjen vår foreløpig.

Bruker Fjordland annet resirkulert materiale?

Hvilken type papp som brukes i forbrukerpakningene varierer. Hylsene til grøtene våre og KOS Riskrem er av resirkulert materiale. Eskene til middagene våre er av såkalt jomfruelig, nytt materiale. Dette har blant annet med styrkeegenskapene til kartongen å gjøre.

Når rettene våre sendes ut til butikkene, pakkes flere forbrukerpakninger sammen i pappesker/kartonger, til disse bruker vi en del resirkulert materiale.