Hvordan skal Fjordlands emballasje sorteres?

Gjenvinning av materiale er med på å begrense bruken av naturens ressurser. Vi ønsker å bidra til resirkulering gjennom å tydelig merke hvordan vår produktemballasje skal kildesorteres.

Ja, det er viktig å kildesortere. Ved å sortere og ta vare på materialet som skal kastes, kan det gjenvinnes til nye produkter. Dette er med på å minske behovet for å ta i bruk mer av naturens råvarer, ved å gi lenger levertid til materialet som allerede er tatt ut. I tillegg kreves det mindre energi å gjenvinne råvarer, enn å ta i bruk nye. Derfor er vi opptatt av at emballasjen vi benytter kan gjenvinnes så langt det er mulig.

Merking av emballasje

Vi er opptatt av at emballasjen vi benytter skal kunne gjenvinnes. Det starter med riktig sortering, derfor står det beskrevet på alle våre produkter hvordan du som forbruker skal sortere den. Vi benytter også piktogrammer etter merkeordningen for kildesortering.

Returordninger

Alle produsenter som sender emballasje ut i markedet er pliktig til å være medlem av et godkjent returselskap, og betale for det det koster å hente inn og behandle emballasjen. Fjordland har i alle år vært medlem av Grønt Punkt Norge, og betaler vederlag til Grønt Punkt Norge for all emballasje. Derfor står det et Grønt Punkt merke på emballasjen vår.

Hvordan skal papp- og kartongemballasjen sorteres?

Mange av våre produkter kommer med en beskyttende papphylse rundt eller er pakket i esker. Emballasjekartong brettes sammen for å ta minst mulig plass og sorteres sammen med papp og papir.

Hvordan skal plastemballasjen sorteres?

Plasten som blir sortert og kastet er en viktig råvare som skal utvinnes på nytt. Derfor er det viktig at vi sorterer riktig. Det er kommunene som har ansvar for innsamling av avfall fra husholdningene, og det er de som bestemmer hvordan avfallet skal sorteres lokalt. Derfor varierer reglene en del fra sted til sted. Noen sorterer plast i egne dunker, andre steder legges plasten i restavfallet og blir sortert ut på avfallsanlegget. Som forbruker må vi følge kommunens regler, og som leverandør er det viktig at vi merker emballasjen tydelig med hva som skal hvor.

På emballasjen står det hvordan den skal sorteres. Ofte består emballasjen av flere deler, både plast og papp. Vi har både plastskåler og plastposer. Rengjort plast uten matrester skal sorteres som plast.

Oblater med aluminium – Sorteres som plast eller ikke?

Noen typer emballasje kan bestå av flere materialer, som for eksempel plast og aluminium. På oblatene til Brelett og Bremykt er det et tynt lag med aluminium som stenger for lys for å unngå lysoksidasjon, som gir uønsket smak. Dette laget er så tynt at oblaten skal sorteres som plast. Derfor står det på pakken at alle emballasjeelementene skal sorteres som plast (lokk, oblat og beger).

Sånn skal du vaske plast før resirkulering

For at plasten skal kunne brukes på nytt, er det viktig at den er så ren som mulig. Matrester forurenser annen utsortert plast, og kan gjøre hele plastpartiet mindre egnet for gjenvinning. Rester av mat bør fjernes med oppvaskbørste i kaldt eller lunkent vann, eller tørkes av med litt kjøkkenpapir. Det kan være igjen et tynt fettlag, men er det mye matrester som er vanskelig å få av, skal den i restavfallet og vil gå til forbrenning.

skylle plast
Plasten bør være så ren som mulig før den kastes i plastavfallet.

Bruker Fjordland resirkulert materiale?

Pappen som brukes i forbrukerpakningene, altså eskene du ser og får kjøpt i butikken, varierer. Eskene til middagene våre er av såkalt jomfruelig, nytt materiale. Dette har blant annet med styrkeegenskapene til kartongen å gjøre. Hylsene til grøt og KOS Riskrem er av resirkulert materiale.

Når rettene våre sendes ut til butikkene, pakkes flere forbrukerpakninger sammen i pappesker/kartonger, til disse bruker vi en del resirkulert materiale.

Det er krav til hygiene og produksjonsprosesser, som gjør at det brukes såkalt jomfruelige råvarer til emballasje som vender inn mot maten. Gjenvunnet plast, som har gått gjennom avfallshåndtering, kan inneholde forurensninger som gjør det lite egnet til produksjon av matemballasje. Foreløpig brukes ikke resirkulert plast i emballasjen vår, fordi det er lite resirkulert plast tilgjengelig for den type emballasje vi er avhengig av.

Her kan du lese mer om resirkulering og gjenbruk av plast.