Er det mye salt i Fjordlands ferdigretter?

Du har kanskje hørt at ferdigmat inneholder mye salt. Salt er viktig for både smak og funksjon, men vi i Fjordland har et mål om å ikke bruke mer salt enn nødvendig.

Salt er både et mineral vi trenger, men også et mineral vi kan få for mye av. Slik vi nordmenn spiser i dag, er utfordringen at mange av oss får i seg for mye salt. Helsemyndighetene antar at det er omtrent dobbelt så mye som anbefalt.

Vi har retter med et varierende saltinnhold. Slik må det også være, fordi noen retter er sammensatt og har tradisjon for å ha en del salt i seg. Men vi har likevel et mål om ikke å bruke mer salt enn nødvendig og vi jobber derfor hele tiden med å redusere innholdet av salt i middagsrettene våre.

Slik jobber vi med saltreduksjon

Å redusere salt gjør vi i små steg over tid, samtidig som vi jobber med å finne andre typer krydder som er med på å opprettholde den gode smaken.

Salt brukes ikke bare for å fremheve smakene i maten, det har også en teknologisk funksjon og bidrar til å sikre mattryggheten. Så selv om man venner seg til mindre saltsmak vil det alltid være behov for litt salt.

Fjordland er en del av Saltpartnerskapet

Saltpartnerskapet ble etablert høsten 2015, og er et samarbeid mellom myndigheter, næringsmiddelbransjen og andre aktører for å redusere saltinntaket i befolkningen. Fjordland er med i Saltpartnerskapet fordi vi ønsker å ta vårt samfunnsansvar for folkehelsen.

Vårt første mål om at alle rettene skulle inneholde maks 1 % salt, nådde vi for flere år siden, med unntak av noen ytterst få retter.

Gjennomsnittlig ligger vi nå på 0,80 % salt i ferdigrettene våre, som også er målet for ferdigretter i Saltpartnerskapet. Det gjør at de fleste rettene våre også er under nøkkelhullkravet for salt. Men vi fortsetter arbeidet med å kneppe litt og litt i alle rettene våre – fordi vi vet at befolkningen på sikt bør halvere saltinntaket sitt.

«Fjordland er med i Saltpartnerskapet fordi vi ønsker å ta vårt samfunnsansvar for folkehelsen.»

Noen utfordrende retter

Den rettene med mest salt er Pinnekjøtt. Denne er også saltredusert, men inneholder flere saltholdige ingredienser og er derfor vanskelig å redusere mye på. Dette er retter som tradisjonelt er salte i smaken og er dessuten ikke typiske hverdagsretter, men spises gjerne sjeldnere.

Saltreduksjon i flere kategorier

Vi har også redusert saltet i smørblandingene våre, Bremykt og Brelett, slik at de også har nådd saltmålet i Saltpartnerskapet. Denne endringen alene utgjør hele 17 tonn salt i året!