Matsvinn

Matsvinn er en stor utfordring i forhold til miljø og bærekraft. Det er et fokusområde for oss, der vi bidrar på flere måter.

Hvordan bidrar Fjordland for å redusere matsvinnet i Norge?

I Fjordland har vi etablert en bærekraftstrategi, som blant annet innebærer fokus på ernæring, emballasje og matsvinn. Tiltak vi gjør for å redusere matsvinn er blant annet endring av holdbarhetsmerking, fra «siste forbruksdag» til «best før», slik at maten er tillatt å selge og kan spises etter utgått holdbarhet. Vi innfører også supplerende holdbarhetsmerking som «ofte god etter».

Vi donerer også mat til veldedige organisasjoner når den ikke kan selges til kjedene grunnet for kort restholdbarhet, eller har små kvalitetsfeil som gjør at den ikke regnes som salgsvare.

Det at vi ønsker å tilby ferdig definerte porsjonsstørrelser er også gunstig i forhold til å jobbe mot matsvinn. For enkeltpersonshusholdninger er det gjerne gunstig å kjøpe en porsjon av en rett. Dette er fordi det å planlegge innkjøp, handle alle råvarer og tilberede tilsvarende rett, skal godt gjøres uten at det blir mye matsvinn. Ofte er det store pakningsstørrelsene på enkelte råvarer, som medfører overskytende blir kastet.