Regler og vilkår for kampanjen

KOS kampanje

1. Kampanjeansvarlige
Kampanjen «Vinn 20 000» arrangeres av Fjordland AS

2. Om kampanjen
Du finner informasjon og kampanjekoder på KOS puddinger med kampanjedesign. Produktene finner du i samtlige dagligvareforretninger i Norge. Kampanjekoden gir deg muligheten til å registrere deg på kampanjesiden og bli med i trekningen av premien.

Det blir trukket én vinner og premien er et reisegavekort til en verdi av 20.000 kr. Vinneren trekkes tilfeldig blant de som deltar ved å registrere seg på www.kosdesserter.no.

Kampanjen starter i uke 6 2020 og varer så lenge beholdningen rekker. Trekning av vinner skjer 11. juni 2020. Vinneren publiseres på KOSnorge sin Facebookside når vinneren er kontaktet.

3. Gyldig deltagelse
Personer over 18 år kan delta i kampanjen, unntatt ansatte i Fjordland og deres familie

For å delta i kampanjen må du registrere deg med navn og e-postadresse på www.kosdesserter.no. Din deltagelse er gyldig når du får en bekreftelse i skjemaet: "Meldingen er sendt".

4. Kampanjekoder og registrering av kode
Kode finnes på baksiden av kampanjemerket KOS Sjokolade- og Karamellpudding. Du må ha kjøpt produktet for å registrere koden.

Når du registrerer kampanjekode blir du automatisk med i trekningen av reisegavekortet. Har du flere forskjellige koder, registreres disse på samme måte og du vil da få tilsvarende flere muligheter til vinne i trekningen. Hver kode (24 forskjellige) kan bare registreres en gang for hver deltaker.

5. Tvister og uenighet
Dersom det skulle foreligge tvister eller uenighet om kampanjevilkårene forbeholder Fjordland seg retten til å ta en skjønnsmessig avgjørelse basert på alle hensyn i saken. Det kan ikke i den anledning eller forøvrig på grunnlag av kampanjens gjennomføring, manglende utgivelse, eller andre forhold, rettes erstatningskrav gjeldende mot Fjordland. Fjordland forbeholder seg rett til uten varsel å foreta endringer i, eller tilføyelser til, vilkårene for kampanjen.

6. Personvernerklæring for kampanjen
Hvis du vinner konkurransen vil vi ta kontakt med deg på e-post for å be om den informasjonen vi trenger for å kunne gi deg premien du har vunnet. De personopplysningene vi ber om kan være navn, telefonnummer, adresse og andre opplysninger som kan være relevante for premien. Vi kommer også til å spørre om vi kan publisere navn og eventuelt bilde på KOSnorge sin Facebookside.

Vi er ansvarlig for personopplysningene vi mottar i forbindelse med konkurransen. Med mindre du har gitt et klart og tydelig samtykke til noe annet vil vi kun bruke personopplysningene dine for å gjennomføre konkurransen. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre hvis ikke vi skulle være pålagt noe annet i henhold til lov, forskrift, myndighetsavgjørelse eller lignende. Hvis vi bruker et annet selskap til å hjelpe oss med å gjennomføre konkurransen vil det selskapet få tilgang til personopplysningene dine. De er i så fall vår databehandler, og kan ikke bruke opplysningene på annen måte enn slik som avtalt med oss.

Dersom du har gitt oss feil opplysninger eller opplysningene dine endres ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at vi får korrigert dette.

Du kan be om at vi sletter personopplysningene vi har registrert om deg med mindre fortsatt oppbevaring er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre konkurransen, vi trenger opplysningene for å kunne dokumentere at konkurransen er gjennomført, eller videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt, herunder etter regnskapsloven.

Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter.

Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig er Fjordland AS (org.nr. 936661386). Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med oss på e-post: personvern@fjordland.no