Ansvar- og personvernerklæring for Fjordlands nettsteder

Vi jobber hele tiden for å gi deg gode brukeropplevelser på fjordlands nettsteder. For å få til dette samler vi inn informasjon om brukermønster og persondata.

Når du går inn som bruker på nettstedet www.fjordland.no og andre tilknyttede nettsteder som eies og driftes av Fjordland, godtar du vilkårene nedenfor. Det innebefatter også brelett.no, bremykt.no, yoplait.no, liberte.no og kosdesserter.no. Innholdet i ansvarserklæringen kan endres fortløpende. Du bør derfor lese gjennom erklæringen når du besøker nettstedet neste gang.

Opphavsrett

Innholdet på Fjordlands nettsteder er underlagt opphavsrettsbeskyttelse.

Innholdet kan ikke fritt distribueres, kopieres og/eller lagres. Ved ønske om å bruke innhold fra Fjordlands nettsteder kan en ta kontakt via vårt kontaktskjema og be om samtykke til å bruke innholdet. Dersom dette samtykket gis er det under forutsetning av at kilden til materialet angis riktig.

Ved ønske om å benytte Fjordlands bilder henvises til vår mediebank der et utvalg medier vil ligge tilgjengelig med godkjenning til bruk. Dersom ikke annet er avtalt skal kilden til materialet angis riktig. 

Ansvarserklæring

Fjordland anstrenger seg for å holde innholdet på sine nettsteder oppdatert og så korrekt som mulig. Det kan likevel forekomme at noe informasjon kan være ufullstendig, unøyaktig eller ikke oppdatert. Fjordland påtar seg intet ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser i opplysningene. Enhver beslutning du tar på basis av opplysningene på Fjordlands nettsteder skjer på ditt eget ansvar. Fjordland påtar seg ikke noe ansvar for tap eller skade av noen art som måtte oppstå av bruken av Fjordlands nettsteder, eller opplysninger som finnes der.

Fjordlands nettsteder kan inneholde lenker til andre websider utenfor Fjordlands kontroll. Fjordland legger inn slike lenker for å hjelpe nettstedets besøkende til å finne mer informasjon innen spesifikke områder. Fjordland kan ikke garantere at slik lenket informasjon er korrekt, relevant, aktuell eller fullstendig.

Henvisninger til hvilket som helst kommersielt produkt, prosess eller tjeneste, eller bruken av bransje, firma eller juridisk person på alle Fjordlands nettsider, er kun ment som informasjon og service for nettstedets besøkende og innebærer ingen godkjennelse, anbefaling, støtte eller favorisering fra Fjordland sin side.

Fjordland kan ikke garantere at de fargene som vises på nettsiden er eksakt like de fargene som produkter, ingredienser etc. har i virkeligheten. Hvordan fargen oppfattes kan skyldes innstillinger på din datamaskin.

Personvernerklæring

Fjordland behandler alle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer eller annen personlig informasjon du gir til Fjordland i forbindelse med konkurranser, nyhetsbrev, markedsføring, påmeldinger, bestillinger og annet, i henhold til gjeldende personopplysningslov. Opplysningene brukes kun til det du har gitt ditt samtykke til, for å oppfylle en avtale eller for å oppfylle Fjordlands rettslige forpliktelser.

Dersom du har samtykket til å motta nyhetsbrev fra Fjordland (via Fjordlandklubben eller Bremykt Bakeklubb), vil vi kunne foreta en personlig tilpasning slik at markedsføringen oppleves relevant for mottakerne. Før slik behandling starter, vil du gis utfyllende informasjon og en enkel mulighet til å velge å motta generelle tilbud og nyhetsbrev i stedet for tilpassede. For mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger ift. medlemskap og utsendelse av nyhetsbrev, les medlemsvilkår og personvernerklæring for Fjordlandklubben og/eller Bremykt bakeklubb.

Fjordland vil slette personopplysningene når Fjordland har håndtert din henvendelse, oppfylt en avtale eller Fjordlands rettslige forpliktelse, eller når du trekker samtykket tilbake ved å kontakte oss som forklart nedenfor. For mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger ved forbrukerhenvendelser les Personvernerklæring om forbrukerhenvendelser.

Alternativt til sletting, kan Fjordland fjerne identifiserende opplysninger fra personopplysningene, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til deg (anonymisering). Slik anonym informasjon kan Fjordland bruke i sitt erfaringsarkiv og for å utarbeide analyser og statistikk, for å tilpasse og utvikle Fjordlands markedsføring og produkter i forhold til forbrukernes ønske og behov.

Personopplysningene vil lagres på Fjordlands egne servere og hos skytjeneste-leverandører som støtter norsk personopplysningslov (GDPR). I tilfeller der Fjordland samarbeider med tredjeparter som behandler personopplysninger skal databehandleravtaler mellom Fjordland og tredjepart foreligge. Fjordland overleverer ikke personopplysningene dine til andre tredjeparter med mindre du har samtykket til det.

For å følge med på og svare på henvendelser som kommer på Fjordland sine kontoer på Facebook og Instagram benyttes verktøyet Facebook Business Manager. Her får vi ikke inn noe mer informasjon enn det som allerede er tilgjengelig på den aktuelle sosiale medier plattformen.

Kontakt oss på personvern@fjordland.no eller ring vårt forbrukersenter 22 97 49 00 om du vil ha innsyn i, få utlevert, korrigert eller slettet personopplysninger som er lagret om deg. Du kan på samme måte protestere mot, kreve begrensning av eller trekke tilbake samtykke til behandlingen av personopplysninger. For øvrig har du mulighet til å klage over behandlingen av personopplysninger til Datatilsynet.