TINE har i en tidsbegrenset periode et melkeunderskudd på 1%. Mangel på norsk melk gir mangel på norsk skummetmelkpulver.

I Fjordlands Yoplait yoghurter og Safari yoghurt bruker vi en liten prosentandel skummetmelkpulver. Fjordland har Nyt Norge merket på disse produktene,
og har fått dispensasjon til å bruke importert melkepulver og dermed avvike fra Nyt Norges krav om 100 % norsk melk for en begrenset periode. 

Produktene med importert skummetmelk vil bli merket med «SMP fra EU» sammen med datomerkingen.

 

Rømmegrøt – Et festmåltid
Sommerens nyhet fra Yoplait - i butikk fra uke 18!
Gode tips og råd fra Arne Brimi