Fjordlandgruppen er med når over 100 bedrifter har tilsluttet seg «Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn» for å bidra til å nå halveringsmålet i Norge innen 2030.